PROGRAM MANAGERIAL

de susţinere a candidaturii la FUNCŢIA DE RECTOR al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 2020 – 2024

Elementele esențiale care îmi motivează candidatura sunt experienţa managerială şi profesionalismul, devotamentul total, consultarea şi transparenţa în luarea tuturor deciziilor, pe care cred că le-am probat pe parcursul celor 20 ani de activitate administrativă şi pe care sunt decis să le dovedesc şi în perioada următoare.

Cred că sunt capabil să înţeleg şi să răspund dinamic provocărilor şi tendinţelor pe care societatea bazată pe cunoaştere, competenţă, competitivitate, tehnologie şi globalizare le adresează universităţilor şi că am capacitatea să operaţionalizez un management bazat pe transparenţă, iniţiativă, încredere şi respect, responsabilitate individuală, creativitate şi profesionalism, un management eficient şi realist.

Prof. univ. dr. Gerard Jităreanu

Despre mine

Carte de vizită

Profesia: inginer agronom, Prof.univ. dr. la USAMV Iași, Departamentul de Pedotehnică, Titularul disciplinei de Agrotehnică

Funcția actuală: Președinte al Senatului USAMV Iași

De ce candidez?

Candidatura mea la funcția de Rector se fundamentează pe convingerea că prin intermediul unui management eficient voi orienta Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi spre performanţe academice durabile, care să-i confere o competitivitate strategică naţională şi internaţională.

Curriculum Vitae

date personale * studii și diplome * limbi străine cunoscute * activitatea profesională * activitatea științifică * specializări * membru în colegiul de redacție al revistelor * membru în organizații și societăți științifice * participări la manifestări științifice naționale și internaționale * distincții

MISIUNE & VALORI

USAMV Iași

Misiunea asumată de mine este subordonată ideii, stabilită prin Cartă, de a genera cunoaştere prin cercetare, inovare, dezvoltare şi transfer tehnologic, de formare profesională la nivel superior, de atragere în activitatea universitară a celor mai buni specialişti şi a tinerilor care dispun de un ridicat potenţial profesional şi ştiinţific, pentru a deveni o instituţie de cercetare ştiinţifică şi educaţie de excelenţă prin programe de studii performante.

OBIECTIVE & PRIORITĂȚI

Activitatea educaţională

Obiectiv strategic: Promovarea unui proces educaţional formativ modern, pentru crearea de competenţe profesionale şi transversale solide, dezvoltarea capacităţii personale şi a spiritului antreprenorial.

Cercetare, inovare, dezvoltare tehnologică și publicistică

Obiectiv strategic: Crearea în cadrul USAMV a unui mediu de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică competitiv, care să genereze cunoaştere şi transfer tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei, calităţii şi serviciilor către comunitate.

Baza materială şi gestiunea patrimoniului

Obiectiv strategic: Crearea în cadrul USAMV a unui mediu de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică competitiv, care să genereze cunoaştere şi transfer tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei, calităţii şi serviciilor către comunitate.

Managementul resurselor umane

Obiectiv strategic: Asigurarea unui climat colegial, bazat pe cooperare, încredere şi respect, favorabil dezvoltării şi motivării resurselor umane din universitate, în care valoarea şi implicarea în realizarea obiectivelor comune sunt elementele care stau la baza evoluţiei carierelor.

Relaţia cu studenţii şi servicii pentru studenţi

Obiectiv strategic: Dezvoltarea relaţiei de parteneriat real şi activ cu studenţii în implementarea politicilor academice, în soluţionarea problemelor sociale şi crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea personală şi profesională, în vederea integrării active şi responsabile în societate.

Rolul USAMV Iaşi în societate, pe plan local și național

Obiectiv strategic: Creșterea influenței USAMV Iaşi în dezvoltarea economică, socială, culturală și civică a comunităţii locale, regionale şi naţionale.

Imagine şi comunicare internă

Obiectiv strategic: Consolidarea culturii organizaţionale şi identităţii USAMV Iaşi, crearea unei comunităţi unite și îmbunătăţirea comunicării intrauniversitare.

Imagine şi comunicare externă

Obiectiv strategic: Creşterea vizibilităţii şi consolidarea identităţii USAMV Iaşi printr-un proces permanent şi convergent de comunicare publică spre societate, comunitatea academică naţională şi internaţională, mediile de afaceri şi politic-administrative.

Internaţionalizarea USAMV Iaşi

Obiectiv strategic: Internaţionalizarea USAMV Iaşi prin transformarea sa într-un vector activ în relaţiile academice regionale, europene şi mondiale, pentru optimizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi educaţie.

Finanţarea

Obiectiv strategic: Analiza surselor de finanţare pe categorii, ponderi şi provenienţă, inclusiv a metodologiei de finanţare, bazată pe criterii de calitate în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru finanţarea tuturor activităţilor din USAMV.

Cooperarea cu structurile de conducere și din subordine

Obiectiv strategic: Am deplină încredere şi respect pentru întreaga comunitate academică, iar candidatura mea este bazată şi de această dată pe ideea că poziţia de Rector nu este un privilegiu, ci o responsabilitate pe care intenţionez să mi-o asum pentru mandatul 2020 – 2024.

Relaţia cu Alumni

Obiectiv strategic: Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea Alumni ca modalitate de promovare a valorilor şi performanţelor universităţii, de facilitare a integrării studenţilor pe piaţa muncii.

Managementul universitar şi asigurarea calităţii

Obiectiv strategic: Aplicarea principiilor de management orientat spre performanţă şi asigurare continuă a calităţii în procesul de guvernanţă instituţională.

Riscuri şi modul lor de soluţionare

Amenințările și punctele slabe ale universității vor fi analizate, evaluate și soluționate prin: comunicare eficientă, aplicarea instrumentelor existente la nivelul universității privind motivarea personalului, respectiv consultarea membrilor universității privind strategiile de urmat.

Despre mine

Carte de vizită

Profesia: inginer agronom, Prof.univ. dr. la USAMV Iași, Departamentul de Pedotehnică, Titularul disciplinei de Agrotehnică

Funcția actuală: Președinte al Senatului USAMV Iași

De ce candidez?

Candidatura mea la funcția de Rector se fundamentează pe convingerea că prin intermediul unui management eficient voi orienta Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi spre performanţe academice durabile, care să-i confere o competitivitate strategică naţională şi internaţională.

Curriculum Vitae

date personale * studii și diplome * limbi străine cunoscute * activitatea profesională * activitatea științifică * specializări * membru în colegiul de redacție al revistelor * membru în organizații și societăți științifice * participări la manifestări științifice naționale și internaționale * distincții

MISIUNE & VALORI

USAMV Iași

Misiunea asumată de mine este subordonată ideii, stabilită prin Cartă, de a genera cunoaştere prin cercetare, inovare, dezvoltare şi transfer tehnologic, de formare profesională la nivel superior, de atragere în activitatea universitară a celor mai buni specialişti şi a tinerilor care dispun de un ridicat potenţial profesional şi ştiinţific, pentru a deveni o instituţie de cercetare ştiinţifică şi educaţie de excelenţă prin programe de studii performante.

OBIECTIVE & PRIORITĂȚI

Activitatea educaţională

Obiectiv strategic: Promovarea unui proces educaţional formativ modern, pentru crearea de competenţe profesionale şi transversale solide, dezvoltarea capacităţii personale şi a spiritului antreprenorial.

Cercetare, inovare, dezvoltare tehnologică și publicistică

Obiectiv strategic: Crearea în cadrul USAMV a unui mediu de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică competitiv, care să genereze cunoaştere şi transfer tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei, calităţii şi serviciilor către comunitate.

Baza materială şi gestiunea patrimoniului

Obiectiv strategic: Crearea în cadrul USAMV a unui mediu de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică competitiv, care să genereze cunoaştere şi transfer tehnologic, cu impact direct asupra creşterii performanţei, calităţii şi serviciilor către comunitate.

Managementul resurselor umane

Obiectiv strategic: Asigurarea unui climat colegial, bazat pe cooperare, încredere şi respect, favorabil dezvoltării şi motivării resurselor umane din universitate, în care valoarea şi implicarea în realizarea obiectivelor comune sunt elementele care stau la baza evoluţiei carierelor.

Relaţia cu studenţii şi servicii pentru studenţi

Obiectiv strategic: Dezvoltarea relaţiei de parteneriat real şi activ cu studenţii în implementarea politicilor academice, în soluţionarea problemelor sociale şi crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea personală şi profesională, în vederea integrării active şi responsabile în societate.

Rolul USAMV Iaşi în societate, pe plan local și național

Obiectiv strategic: Creșterea influenței USAMV Iaşi în dezvoltarea economică, socială, culturală și civică a comunităţii locale, regionale şi naţionale.

Imagine şi comunicare internă

Obiectiv strategic: Consolidarea culturii organizaţionale şi identităţii USAMV Iaşi, crearea unei comunităţi unite și îmbunătăţirea comunicării intrauniversitare.

Internaţionalizarea USAMV Iaşi

Obiectiv strategic: Internaţionalizarea USAMV Iaşi prin transformarea sa într-un vector activ în relaţiile academice regionale, europene şi mondiale, pentru optimizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi educaţie.

Imagine şi comunicare externă

Obiectiv strategic: Creşterea vizibilităţii şi consolidarea identităţii USAMV Iaşi printr-un proces permanent şi convergent de comunicare publică spre societate, comunitatea academică naţională şi internaţională, mediile de afaceri şi politic-administrative.

Finanţarea

Obiectiv strategic: Analiza surselor de finanţare pe categorii, ponderi şi provenienţă, inclusiv a metodologiei de finanţare, bazată pe criterii de calitate în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru finanţarea tuturor activităţilor din USAMV.

Cooperarea cu structurile de conducere și din subordine

Obiectiv strategic: Am deplină încredere şi respect pentru întreaga comunitate academică, iar candidatura mea este bazată şi de această dată pe ideea că poziţia de Rector nu este un privilegiu, ci o responsabilitate pe care intenţionez să mi-o asum pentru mandatul 2020 – 2024.

Relaţia cu Alumni

Obiectiv strategic: Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea Alumni ca modalitate de promovare a valorilor şi performanţelor universităţii, de facilitare a integrării studenţilor pe piaţa muncii.

Managementul universitar şi asigurarea calităţii

Obiectiv strategic: Aplicarea principiilor de management orientat spre performanţă şi asigurare continuă a calităţii în procesul de guvernanţă instituţională.

Riscuri şi modul lor de soluţionare

Amenințările și punctele slabe ale universității vor fi analizate, evaluate și soluționate prin: comunicare eficientă, aplicarea instrumentelor existente la nivelul universității privind motivarea personalului, respectiv consultarea membrilor universității privind strategiile de urmat.

Scrie-mi un mesaj!

4 + 8 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024