5. Curriculum Vitae

DATE

PERSONALE

Numele: JITAREANU

Prenumele: GERARD

Data și locul nașterii: 08.12.1956, Com. Havîrna, județul Botoșani

Statut civil: căsătorit

Profesia şi funcţia actuală: Inginer agronom, Prof. univ. dr.,
Titularul disciplinei de Agrotehnică, Facultatea de Agricultură

Locul de muncă actual și vechimea: USAMV Iași, 36 de ani

E-mail: gerardj@uaiasi.ro

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Studii liceale
Instituţia: Liceul Teoretic Nr. 2 Dorohoi, Profil Real
Perioada: 15.09.1971 – 06.1975
Diploma obţinută: Diplomă de Bacalaureat

 

Studii universitare de licenţă
Instituţia: Universitatea/Institutul Agronomic Iași, Facultatea / Specializarea de Agricultură
Perioada: 09.1976 – 09.1980
Diploma obţinută: Diplomă de inginer agronom, nr. 436907

 

Studii doctorale
Instituţia: USAMV Iași, Specializarea Agrotehnică
Perioada: 02. 1989 – 01. 1993
Diploma obţinută: Diploma de doctor în Agronomie, seria J, nr. 1732

CARIERA PROFESIONALĂ

 

02.1999 – prezent: Profesor universitar, Titular al Disciplinelor de Agrotehnică
09.1995 – 02.1999: Conferențiar universitar, Agrotehnică
02.1991 – 09.1995: Șef de lucrări, disciplina Agrotehnică
09.1984 – 02.1991: Asistent universitar, discipline Mașini agricole – Agrotehnică
09.1980 – 02.1984: Inginer, Laboratorul de Agrotehnică, S.C.A. Podu Iloaie, Iași

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Cadrul European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
  ENGLEZĂ B2 B2 B2 B2 B2
 FRANCEZĂ B2 B2 B2 B2 B2

 

EXPERIENŢA MANAGERIALĂ

 

Director granturi / proiecte naţionale – 14
Membru în colective de cercetare granturi – 27
Membru în colective granturi cu finanțare externă: 13

Funcţii administrative:
1999 – 2000: Director al Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Iași
2000 – 2004: Decan al Facultății de Agricultură
2004 – 2012: Rector al USAMV Iași
2012 – 2020: Președinte al Senatului USAMV Iași
2005 – prezent: Președinte al Filialei Iași, a Academiei de Științe Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu – Șișești”
2009: Președinte al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică – ANCS
2008 – 2012: Președinte al Comisiei Ingineria Resurselor Vegetale și Animale a CNATDCU

 

PRESTIGIUL PROFESIONAL LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL

Membru în asociaţii şi organizaţii profesionale:

European Society for Soil Conservation (ESSC), Council member – din 2007
Soil and Tillage Research Organisation (ISTRO) – din 2005, Board member 2007-2010
Balkan Environmental Association (BENA) – din 2015
Societatea Națională Română de Știinţa Solului – din 2000, Președinte executiv 2006-2009
Societatea Română de Cercetări pentru Lucrările Solului: din 2005

 

Membru în academii:
Academia de Știinte Agricole și Silvice – membru corespondent – din 2009

 

Membru în consilii/comisii naţionale sau internaţionale: CNATDCU, CNFIS

 

Membru în colective editoriale ale unor reviste – Reviewer:
„Soil and Tillage Research” – „Journal of Soil and Sediments” – „International Journal of Plant and Soil Science”
“Cercetări agronomice în Moldova”, Iaşi, “Lucrări ştiinţifice” USAMV, Seria Agronomie”

 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 

Manuale, tratate, cărţi de specialitate: 26
Lucrări publicate: total = 260 (63 prim autor, 197 coordonator/coautor)
Articole indexate ISI: 15, Citări: 92 reviste cotate ISI, 216 în BDI
Articole indexate în alte baze de date internaționale – 156
Articole publicate la conferințe: naționale – 37; internaționale – 48

 

ACTIVITATE DE INOVARE, TRANSFER TEHNOLOGIC, BREVETE, INVENŢII

Infrastructura de cercetare creată: Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu–ICAM

Granturi / Contracte de cercetare
Director de granturi/contracte – 14: Valoare = 15 757 914 euro
Membru în colective de cercetare – 27:  Valoare = 21 197 727 euro
Membru în colective granturi cu finanțare externă: 13
Valoare contractată totală (2005-2019): 36 955 641 euro

Tehnologii noi: Patraş J., Ailincăi C., Jităreanu G….. ș.a., 2000 – Tehnologii pentru principalele plante de cultura din Podișul Moldovei

Brevete: „Instalație Minifitotron și Metode de Cultivare a Ierbii de Grâu”. Cerere de Brevet de Invenție Nr.  a 2017 00435, depusă la OSIM București. Autori: Miron Ionel, Miron Liviu, Jităreanu Gerard, Frunză Dragos Sebastian, Vicol Tudor

 

STAGII DE PERFECŢIONARE

 

1992 – Belgia, L’Université Chatolique Louvain la Neuve, Departament de Genie Rural
1993 – Olanda, Agricultural University of Wageningen, Department of Soil Tillage
1994 – SUA, Northwest Missouri State University, Soil & Water Conservation

 

RECUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ

 

2008 – Premiul Academiei de Știinte Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” pentru lucrarea “Tehnologii şi maşini pentru mecanizarea lucrărilor solului în vederea practicării conceptului de agricultura durabilă” – autori Jităreanu G., Ţenu I., Cojocaru P., Bria N., Cojocaru I., Editura Ion Ionescu de la Brad Iaşi, 2007, ISBN 978-973-7921-95-6, 296 p.

2007 – Doctor Honoris Causa al Universitatii Agrare de Stat din Chișinău, Republica Moldova

2007 – Ordinul Meritul Agricol în Grad de Ofiţer. Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 245/12.04.2007, pag. 6, art. 3 / 19

2003 – Conducător de doctorat: domeniul Agronomie, specializarea Agrotehnică

Evaluator, expert : CEEX, IDEI, PN II, CNCSIS, Banca Mondială, Agral

 

Scrie-mi un mesaj!

3 + 15 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024