4.9. Internaţionalizarea USAMV Iaşi

O trăsătură esenţială a dezvoltării actuale o constituie dimensiunea internaţională a învăţământului superior, care trebuie să devină și pentru USAMV Iași o resursă importantă a dezvoltării sale instituţionale. Pentru aceasta, o prioritate constantă şi susţinută a echipei manageriale va fi să utilizeze coerent relaţiile internaţionale realizate în ultimele trei decenii și să dezvolte colaborarea cu universităţi de top, în concordanţă cu interesele facultăţilor şi şcolilor doctorale.

Obiectiv strategic:

Internaţionalizarea USAMV Iaşi prin transformarea sa într-un vector activ în relaţiile academice regionale, europene şi mondiale, pentru optimizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi educaţie.

Direcţii de acţiune:

 • Definirea politicilor instituţionale de afiliere la parteneriate regionale, europene şi internaţionale, precum şi identificarea partenerilor strategici, în vederea participării la proiecte de cercetare şi educaţionale comune.
 • Derularea şi dezvoltarea proiectelor internaţionale de mobilităţi, outgoing şi incoming, ale studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor.
 • Susţinerea afilierii universităţii şi facultăţilor la reţelele profesionale europene și internaţionale de prestigiu.
 • Stimularea organizării de către facultăţi a unor noi programe de studiu, licenţă şi masterat, cu predare în limbi de circulaţie internaţională sau în comun cu universităţi din UE şi promovarea eficientă a ofertei educaţionale.
 • Organizarea de programe de doctorat în cotutelă internaţională.
 • Susţinerea derulării de stagii de practică şi internship prin schimburi internaţionale.
 • Integrarea în cadrul comunităţii academice a unor personalităţi prestigioase ale vieţii academice, de cercetare şi socio-economice din străinătate.
 • Evaluarea acordurilor existente, a funcţionalităţii acestora şi valorificarea exemplelor de bune practici în internaţionalizare.
 • Afilierea la organisme academice regionale, europene sau internaţionale în care universitatea nu este încă membră, în funcţie de misiune şi obiectivele strategice.
 • Definirea partenerilor strategici ai USAMV şi identificarea posibilităţilor concrete de dezvoltare a relaţiilor de colaborare externă.
 • Transparenţa accesului la mobilităţi a studenţilor şi cadrelor didactice.
 • Transformarea mobilităţilor outgoing în ocazii de asimilare a bunelor practici academice şi instituţionalizarea prezentării acestor bune practici în comunitatea academică proprie.

Scrie-mi un mesaj!

3 + 15 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024