4.8. Imagine şi comunicare externă

Obiectiv strategic:

Creşterea vizibilităţii şi consolidarea identităţii USAMV Iaşi printr-un proces permanent şi convergent de comunicare publică spre societate, comunitatea academică naţională şi internaţională, mediile de afaceri şi politic-administrative.

Direcţii de acţiune:

 • Creşterea vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional, ca instituţie cu potenţial real de cercetare şi educaţie de excelenţă.
 • Intensificarea acţiunilor de rebranding a USAMV şi elaborarea unui manual de identitate vizuală, cu specificarea obligativităţii şi modalităţilor de utilizare a însemnelor universităţii.
 • Prezentarea universităţii ca partener de încredere, puternic, cu tradiţie şi expertiză de specialitate pentru mediile de afaceri, administrativ şi politic.
 • Promovarea profesionistă a universităţii la nivelul comunităţii locale şi a bazinului regional de recrutare a viitorilor studenţi.
 • Organizarea de tabere de vară și alte acțiuni de promovare cu elevi din zona de influență a universității.
 • Un dialog constructiv cu mass-media pentru reflectarea corectă şi obiectivă a imaginii universităţii în societate.
 • Prezentarea în mass-media a tuturor evenimentelor reprezentative din activitatea universităţii.
 • Strategii de comunicare adaptate fiecărei categorii de public ţintă.
 • Promovarea USAMV ca instituţie de excelenţă, inovatoare, dinamică şi flexibilă, adaptată la mediul complex actual.
 • Folosirea elementelor de identitate vizuală pentru personalizarea diferitelor tipuri de obiecte (tricouri, şepci, insigne, pixuri, plicuri etc.).
 • Îmbunătăţirea site-ului USAMV.
 • Organizarea unei competiţii pentru realizarea mascotei USAMV Iaşi.
 • Folosirea la maximum a potenţialului de comunicare prin media şi reţelele de socializare.
 • Organizarea unui tur al oraşului la începutul anului universitar, pentru studenţii din anul I; introducerea în istoria oraşului prin vizitarea principalelor obiective din patrimoniul cultural.
 • Promovarea rezultatelor universităţii în cele mai importante licee din bazinul de recrutare a viitorilor studenţi.
 • Participarea facultăților la evenimente anuale, naționale și internaţionale, de popularizare a ştiinţei.
 • Realizarea unui muzeu al universităţii şi a unei arhive fotografice.
 • Găzduirea şi realizarea de spectacole, în parteneriat cu instituții culturale de prestigiu, cu prilejul diferitelor evenimente.

Scrie-mi un mesaj!

10 + 15 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024