4.6. Rolul USAMV Iaşi în societate, pe plan local și național

USAMV dispune de un bogat capital de competenţă şi experienţă în domeniile agronomice, medicinii veterinare şi dezvoltării rurale, care vor trebui valorificate pentru a dobândi un rol mult mai important în influențarea dezvoltării regionale.

Obiectiv strategic:

Creșterea influenței USAMV Iaşi în dezvoltarea economică, socială, culturală și civică a comunităţii locale, regionale şi naţionale.

Direcţii de acţiune:

  • Afirmarea rolului activ al USAMV în comunitate, prin dezvoltarea parteneriatului cu societatea civilă şi reprezentanţii acesteia.
  • Dezvoltarea unui parteneriat cu administraţia locală şi regională, cu organizaţii profesionale şi de interes academic, pentru creșterea contribuției și rolului USAMV în asigurarea bunăstării regiunii.
  • Realizarea unor parteneriate cu unităţi de învăţământ preuniversitar pentru promovarea intereselor universităţii în rândul viitorilor studenţi.
  • Intensificarea activităţii Centrului de Pregătire şi Informare în Agricultură.
  • Promovarea şi dinamizarea activităţii Clinicilor veterinare.
  • Îmbunătățirea colaborării în cadrul Consorțiului Universităților Agronomice.
  • Organizarea, în parteneriat cu asociaţiile profesionale reprezentative, a unor evenimente ştiinţifice şi socio-culturale.
  • Cultivarea unor relaţii strânse cu instituţiile culturale din municipiul Iaşi şi stabilirea unor parteneriate care să asigure facilităţi pentru cadrele didactice şi studenţii USAMV.
  • Obţinerea sprijinului din partea mediului politico-administrativ, în realizarea unor proiecte de infrastructură pentru educaţie şi cercetare în USAMV Iaşi.

Scrie-mi un mesaj!

2 + 5 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024