4.4. Managementul resurselor umane

Pregătirea profesională şi motivarea tuturor angajaților determină în mare măsură și performanţele universităţii, motiv pentru care resursa umană va reprezenta pentru echipa managerială o prioritate cheie, atât la nivelul personalului didactic cât şi a celui din administraţie. Pentru aceștia vor fi create oportunităţi în vederea atingerii unor poziţii didactice şi de cercetare corespunzătoare pregătirii. Totodată, vom genera mecanisme prin care profesorii seniori valoroşi să rămână asociaţi universităţii, contribuind la creșterea prestigiului acesteia.

Obiectiv strategic:

Asigurarea unui climat colegial, bazat pe cooperare, încredere şi respect, favorabil dezvoltării şi motivării resurselor umane din universitate, în care valoarea şi implicarea în realizarea obiectivelor comune sunt elementele care stau la baza evoluţiei carierelor.

Direcţii de acţiune:

 • Stabilirea unei politici de recrutare a absolvenţilor cu doctorat şi postdoctorat, cu stagii în instituţii prestigioase din străinătate și cooptarea acestora în rândul corpului academic şi de cercetare.
 • Atragerea unor specialişti din mediul academic şi de cercetare cât şi a unor profesionişti din mediul socio-economic în calitate de asociaţi.
 • Identificarea posibilităţilor de remunerare stimulativă a cadrelor didactice în funcţie de performanţe, în condiţiile legii.
 • Sprijinirea logistică şi financiară a cadrelor didactice de toate gradele în vederea îndeplinirii criteriilor minimale de abilitare şi promovare.
 • Creşterea gradului de ocupare a posturilor, prin încadrarea de personal didactic şi de cercetare cu prestigiu ştiinţific şi profesional dovedit.
 • Perfecţionarea sistemului de acordare a gradaţiilor de merit.
 • Susţinerea participării cadrelor didactice tinere şi a personalului administrativ la cursuri de dobândire a competenţelor digitale şi de învăţare a unei limbi străine.
 • Elaborarea unei strategii privind resursele umane, care să includă un plan de carieră în traseul formării continue, pe minim patru ani şi un plan de participare la activităţi de tip lifelong learning pentru fiecare membru al corpului profesoral.
 • Angrenarea profesorilor seniori în activităţi didactice, de cercetare și consultanţă, recunoscându-li-se aportul la dezvoltarea instituţională anterioară.
 • Identificarea în mediul socio-economic a unor parteneri privaţi strategici care să susţină cercetătorii cu potenţial şi să beneficieze de rezultatele activităţii de cercetare.
 • Îmbunătăţirea procedurilor de evaluare a personalului academic şi administrativ şi transformarea acestora într-un instrument managerial pragmatic şi concret.
 • Colaborarea activă cu reprezentanții sindicatului din USAMV în toate aspectele ce vizează problemele de muncă ale angajaţilor.
 • Eficientizarea rolului şi a modului de funcţionare a Editurii USAMV.

Scrie-mi un mesaj!

5 + 14 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024