4.14. Riscuri și modul lor de soluționare

Amenințările și punctele slabe ale universității vor fi analizate, evaluate și soluționate prin:

  • comunicare eficientă,
  • aplicarea instrumentelor existente la nivelul universității privind motivarea personalului,
  • consultarea membrilor universității privind strategiile de urmat.

 

Sistemul legislativ într-o continuă schimbare și mediul universitar într-o permanentă restructurare, impune participarea activă a USAMV Iași la elaborarea legislației și a metodologiilor de aplicare.

Scăderea numărului de absolvenți de liceu cu bacalaureat și creșterea abandonului școlar impun creșterea capacității de comunicare a cadrelor didactice și diversificarea ariei preocupărilor profesionale.

Permanenta schimbare a cerințelor pieței muncii impune identificarea de competențe noi, specializări noi, conversii profesionale iar Riscurile pot fi eliminate prin propunerea unei strategii

Scrie-mi un mesaj!

4 + 9 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024