4.13. Managementul universitar şi asigurarea calităţii

Managementul universitar trebuie să găsească posibilităţile de integrare şi valorificare a potenţialului fiecărui individ, colectiv, departament şi facultate în vederea creşterii permanente a calităţii actului educaţional, a rezultatelor cercetării şi guvernanţei.

Obiectiv strategic:

Aplicarea principiilor de management orientat spre performanţă şi asigurare continuă a calităţii în procesul de guvernanţă instituţională.

Direcţii de acţiune:

 • Aplicarea unui management strategic vizionar, bazat pe elaborarea planului strategic al instituţiei şi a planurilor operaţionale pe domenii funcţionale şi pe facultăţi, coroborat cu evaluarea periodică a stadiului implementării acestora.
 • Creşterea rolului Departamentului pentru Asigurarea Calităţii, prin furnizarea în mod operativ de suport informaţional în cadrul proceselor de evaluare a programelor de studiu.
 • Promovarea unui stil de management participativ, care să consolideze sentimentul de apartenenţă instituţională a membrilor săi, prin promovarea valorilor unui climat organizaţional orientat spre performanţă, onestitate, responsabilitate şi respect în mediul universitar.
 • Consolidarea poziţiei USAMV în mediul academic naţional şi internaţional, astfel încât să fie recunoscută ca o universitate de cercetare ştiinţifică şi educaţie de excelenţă.
 • Asigurarea cadrului de transfer al bunelor practici în managementul academic din universităţi de prestigiu din Uniunea Europeană care să permită remodelarea şi eficientizarea proceselor instituţionale.
 • Descentralizarea operaţională a procesului decizional prin dezvoltarea sistemului de management bazat pe obiective şi creşterea rolului şi responsabilităţii decanilor şi directorilor de departament, în condiţiile legii.
 • Intensificarea activităţii Consiliului Consultativ de monitorizare externă a evoluţiei academice.
 • Perfecţionarea procedurilor de evaluare a calităţii actului didactic, de cercetare şi managerial-administrativ.
 • Simplificarea procedurilor şi fluxurilor informaţionale, astfel încât să se reducă birocraţia, consumul excesiv de resurse şi alocarea ineficientă a acestora.
 • Îmbunătăţirea modului de funcţionare a sistemului de management al calităţii şi audit intern, care să permită consolidarea performanţei în actul didactic, de cercetare şi administrativ.
 • Crearea unor proceduri de lucru la nivelul Consiliului de Administraţie, dar şi în relaţia cu Senatul, facultăţile şi departamentele, bazate pe eficienţă, flexibilitate şi rigurozitate pentru asigurarea fluenţei activităţilor specifice fiecărui compartiment.

Scrie-mi un mesaj!

11 + 9 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024