4.12. Relaţia cu Alumni

Obiectiv strategic:

Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea Alumni ca modalitate de promovare a valorilor şi performanţelor universităţii, de facilitare a integrării studenţilor pe piaţa muncii.

Alumni, reprezentaţii absolvenţilor şi a cadrelor didactice pensionate, sunt cel mai bun exemplu al performanţei unei universităţi, fiind consideraţi adevăraţi mesageri ai instituţiei, care contribuie la creşterea prestigiului acesteia. Ei sunt cei care pot sprijini demersul de a fluidiza legătura dintre universitate şi piaţa muncii.

Direcţii de acţiune:

  • Dinamizarea comunităţii alumni la nivelul universităţii prin dezvoltarea platformei de interacţiune on-line între membrii comunităţii alumni şi universitate.
  • Creşterea gradului de implicare/participare a comunităţii alumni în activităţile derulate de universitate.
  • Implicarea comunităţii alumni în activităţile şi procesele de definire a competenţelor şi a programelor de studii universitare pentru adaptarea la nevoile pieţei muncii.
  • Participarea reprezentanţilor remarcabili ai comunităţii alumni în programe de mentorat pentru studenţii cu potenţial antreprenorial şi în Consiliul Consultativ al USAMV.
  • Organizarea unor evenimente sociale, culturale şi profesionale la care să participe şi să fie invitaţi membrii comunităţii alumni .

Scrie-mi un mesaj!

10 + 5 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024