4.11. Cooperarea cu structurile de conducere și din subordine

Am deplină încredere şi respect pentru întreaga comunitate academică, iar candidatura mea este bazată şi de această dată pe ideea că poziţia de Rector nu este un privilegiu, ci o responsabilitate pe care intenţionez să mi-o asum pentru mandatul 2020 – 2024.

Voi promova un stil de conducere dinamic şi deschis, fundamentat pe ideea de a colabora cu toţi membrii universităţii, pentru a continua îmbunătăţirea şi modernizarea tuturor activităţilor vieţii academice.

Doresc sa fiu un manager care se bazează pe responsabilitate, încredere şi respect, parteneriat şi iniţiativă, stimularea creaţiei, performanţei şi inovaţiei, precum şi pe promovarea reformelor pozitive şi a muncii inteligente, pentru a deveni o universitate de top în domeniile noastre de activitate.

Viitorul universităţii depinde de eforturile şi spiritul nostru creativ, de modul cum vom şti să ne mobilizăm şi să ne valorificăm potenţialul uman şi material de care dispunem. Doresc să optimizez şi să încurajez aceste elemente, pentru a realiza împreună proiecte noi şi îndrăzneţe, realiste şi utile, care să asigure îndeplinirea obiectivelor propuse pentru progresul universităţii noastre.

Capitalul uman este cel mai important factor şi va avea totdeauna pentru mine prioritate. Voi folosi mecanisme manageriale menite să stimuleze performanţa, valoarea, iniţiativa, spiritul de echipă şi dorinţa de progres a întregii comunităţi academice.

Voi promova o cultură a calităţii şi a excelenţei în toate domeniile vieţii universitare, a competiţiei deschise şi oneste, a comunicării sincere şi transparente, a stimulării implicării responsabile şi temeinice a tuturor membrilor universităţii, pentru asigurarea progresului în carieră şi a universităţii în ansamblu.

Scrie-mi un mesaj!

10 + 10 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024