4.10. Finanţarea

Obiectiv strategic:

Analiza surselor de finanţare pe categorii, ponderi şi provenienţă, inclusiv a metodologiei de finanţare, bazată pe criterii de calitate în vederea identificării celor mai bune soluţii pentru finanţarea tuturor activităţilor din USAMV.

Direcţii de acţiune:

 • Încasarea integrală a finanţării de la bugetul de stat, atât din perspectiva indicilor cantitativi, cât şi a celor calitativi, conform legislaţiei în vigoare.
 • Identificarea modalităţilor de atragere a finanţării complementare care să fie corelată cu obiectivele investiţionale propuse la nivelul fiecărui an financiar.
 • Valorificarea capacităţilor de cercetare pentru creşterea ponderii finanţării din cercetare în totalul veniturilor USAMV, prin contracte de cercetare şi servicii către terţi.
 • Utilizarea oportunităţilor de finanţare din fonduri europene sau naţionale pentru creşterea capacităţii instituţionale a universităţii.
 • Creşterea contribuţiei parteneriatului public-privat la finanţarea unor activităţi ale universităţii.
 • Valorificarea judicioasă a proprietăţilor, pentru echilibrarea balanţei financiare a USAMV.
 • Utilizarea integrală a capacităţii USAMV de şcolarizare cu taxă, în condiţii de eficienţă, fără a fi afectat nivelul calitativ al procesului didactic.
 • Asigurarea unui management financiar performant şi a transparenţei execuţiei bugetare.
 • Crearea condiţiilor pentru aplicarea principiului descentralizării financiare pe facultăţi.
 • Reducerea costurilor funcţionale şi administrative prin eficienta gestionare a resurselor.
 • Promovarea solidarităţii academice pentru programele academice în proces de consolidare, în condiţiile promovării unor planuri realiste de eficientizare.
 • Atragerea studenţilor cu taxă, din ţară şi străinătate, la toate formele de studiu, licenţă, masterat, doctorat, în condiţii de eficienţă, în limitele capacităţii de şcolarizare.

Scrie-mi un mesaj!

2 + 14 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024