4. Obiective strategice și priorități

Strategia de dezvoltare propusă pentru perioada 2020-2024

Pentru a dezvolta o nouă strategie a USAMV Iași, dinamică și eficientă, propun ca aceasta să se bazeze pe următorii piloni de dezvoltare:

 

 • Statutul de universitate pentru educație și cercetare.
 • Îmbunătățirea programelor de studii și corelarea acestora cu cerințele pieței muncii.
 • Tezaurul științific și bazele de date acumulate în timp.
 • Consolidarea relațiilor universității cu mediul economic și crearea unor mecanisme pentru transfer tehnologic și științific.
 • Eficientizarea utilizării resurselor.
 • Consolidarea prestigiului USAMV Iași.

Principiile generale ale Programului managerial sunt:

 • autonomie
 • responsabilitate
 • competitivitate
 • transparență
 • adaptabilitate

Scrie-mi un mesaj!

10 + 7 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024