3. Misiune și valori

promovate în comunitatea academică din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași

Misiunea asumată este subordonată ideii, stabilită prin Cartă, de a genera cunoaştere prin cercetare, inovare, dezvoltare şi transfer tehnologic, de formare profesională la nivel superior, de atragere în activitatea universitară a celor mai buni specialişti şi a tinerilor care dispun de un ridicat potenţial profesional şi ştiinţific, pentru a deveni o universitate de cercetare ştiinţifică şi educaţie de excelenţă prin programe de studii performante.

Fondat cu peste un secol în urmă, la iniţiativa unor iluştri profesori universitari, învăţământul agronomic universitar ieşean are o istorie extrem de densă, în sensul în care evoluţia sa, în timp, este o imagine a evoluţiei socio-politice şi economice din Europa şi din ţara noastră, dar şi o reflexie a vieţii socio-culturale în estul României.

Astăzi, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi poate să-şi construiască, definească şi mai ales să-şi asume propria tradiţie instituţională, pornind de la un set de valori fundamentale perene, cum ar fi:

  • libertatea academică
  • solidaritatea academică
  • respectul reciproc
  • transparenţa, onestitatea
  • profesionalismul şi excelenţa
  • cunoaşterea avansată
  • transdisciplinaritatea
  • recunoaşterea meritelor
  • responsabilitate individuală şi publică
  • diversitate de opinii şi iniţiative academice.

Scrie-mi un mesaj!

8 + 11 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024