2. De ce candidez?

Candidatura mea la funcția de Rector se fundamentează pe convingerea că prin intermediul unui management eficient voi orienta Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi spre performanţe academice durabile, care să-i confere o competitivitate strategică naţională şi internaţională.

Candidatura mea la funcția de Rector se fundamentează pe convingerea că prin intermediul unui management eficient voi orienta Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi spre performanţe academice durabile, care să-i confere o competitivitate strategică naţională şi internaţională.

Prof. univ. dr. Gerard Jităreanu

Elementele esențiale care îmi motivează candidatura sunt experienţa managerială şi profesionalismul, devotamentul total, consultarea şi transparenţa în luarea tuturor deciziilor, pe care cred că le-am probat pe parcursul celor 20 ani de activitate administrativă şi pe care sunt decis să le dovedesc şi în perioada următoare.

Cred că sunt capabil să înţeleg şi să răspund dinamic provocărilor şi tendinţelor pe care societatea bazată pe cunoaştere, competenţă, competitivitate, tehnologie şi globalizare le adresează universităţilor şi că am capacitatea să operaţionalizez un management bazat pe transparenţă, iniţiativă, încredere şi respect, responsabilitate individuală, creativitate şi profesionalism, un management eficient şi realist.

Un argument motivațional al candidaturii mele este faptul că am o bogată experienţă în managementul şi politicile educaţionale ale învăţământului superior, ceea ce mă îndreptăţeşte să afirm că ştiu ce trebuie făcut şi mai mult decât atât, cum trebuie făcut, pentru ca universitatea să se dezvolte în continuare.

Mă bazez, de asemenea, pe faptul că am reușit mereu să am un parteneriat sincer şi raţional cu membrii comunităţii academice și cu studenţii de la toate nivelurile de studii, datorită disponibilității de a lucra în echipă, capacităţii de a coordona activităţile profesional-ştiinţifice, curajului de a-mi asuma riscuri calculate, deschiderii pentru dialog și rezolvarea amiabilă a tuturor problemelor care pot apărea în comunitatea academică.

Am capacitatea de a asculta şi însuşi opiniile sau propunerile celor cu competenţe specifice, de a le utiliza în interesul universității, de a-mi asuma şi corecta eventualele erori, precum şi energia necesară asigurării dezvoltării universităţii.

Sunt optimist şi entuziast în privința posibilităţilor, oportunităţilor şi viitorului universităţii noastre şi sunt convins că, împreună cu întreaga comunitate academică, voi reuşi să aduc contribuţii semnificative la progresul acesteia, gestionând cu responsabilitate resursele de care beneficiază.

 Am fost, sunt şi voi rămâne loial universităţii, căreia îi cunosc istoria, evoluţia, realizările şi potenţialul uman, fiind dispus şi obişnuit să-mi dedic întregul buget de timp pentru bunul mers al acestui aşezământ.

Am certitudinea că împreună cu echipa pe care o voi propune, pe care o recomandă rezultatele profesionale, manageriale, experienţa şi competenţa individuală, vom conduce universitatea spre progresul pe care cu toţii îl dorim. O universitate poate fi condusă eficient doar cunoscându-i nevoile şi potenţialul de care dispune, încât cred că nu este suficient numai “a vrea” să faci ceva, ci mai important este “a putea”, ceea ce presupune cunoaştere, iar aceasta înseamnă timp alocat şi foarte multă muncă.

Experiența acumulată mă va ajuta să apreciez corect și să stimulez reuşitele profesionale ale cadrelor didactice şi cercetătorilor, studenţilor precum şi a celorlalţi membri ai comunităţii academice, cărora am datoria de a le asigura condiţii şi oportunităţi pentru dezvoltare.

Voi fi un Rector al întregii comunităţi academice, un garant al valorilor universitare, îmi voi orienta activitatea spre performanţă şi progres, susţinând în mod echidistant toate facultăţile şi structurile administrative ale universităţii.

 

Scrie-mi un mesaj!

8 + 8 =

PROGRAM MANAGERIAL
de susţinere a candidaturii la
FUNCŢIA DE RECTOR
al Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
2020 – 2024